Нашата приказна

Езимит е компанијата која е главно фокусирана на креирање стратегии за раст и развој на компаниите во семејството ЕЗИМИТ, дисперзирани во различни индустрии и различни сфери на делување.

Новости

pawel-czerwinski-8U0e-Nbr5to-unsplash

ВИЗИЈА

Нашата визија се протега зад хоризонтите на лесно достижното. Основата на нашата визија е дисперзирање и етаблирање на ЕЗИМИТ во светски рамки. Ние создаваме вредност преку развојот на луѓето, бизнисот и општеството како целина.

МИСИЈА

Наш предизвик е создавањето. Наша инспирација е човекот. Мисијата на ЕЗИМИТ е фокусирана на создавање поволна клима за инвестирање, развој, напредок. Квалитетот како услов е вклучен во сите сегменти на нашето делување.

ЦЕЛИ

Целите во деловните стратегии на различните деловни субјекти често се вкрстуваат, надополнуваат, си помагаат. Целите на ЕЗИМИТ се нескромни, како што се нескромни и напорите кои ги вложуваме да ја постигнеме целта.

pawel-czerwinski-8U0e-Nbr5to-unsplash

ВИЗИЈА

Нашата визија се протега зад хоризонтите на лесно достижното. Основата на нашата визија е дисперзирање и етаблирање на ЕЗИМИТ во светски рамки. Ние создаваме вредност преку развојот на луѓето, бизнисот и општеството како целина.

МИСИЈА

Наш предизвик е создавањето. Наша инспирација е човекот. Мисијата на ЕЗИМИТ е фокусирана на создавање поволна клима за инвестирање, развој, напредок. Квалитетот како услов е вклучен во сите сегменти на нашето делување.

ЦЕЛИ

Целите во деловните стратегии на различните деловни субјекти често се вкрстуваат, надополнуваат, си помагаат. Целите на ЕЗИМИТ се нескромни, како што се нескромни и напорите кои ги вложуваме да ја постигнеме целта.