Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

G4PS

G4PS (GROUP FOR PROTECTION SERVICES)

Како резултат на потребата за постојано обезбедување и заштита на компаниите во портфолиото на ЕЗИМИТ брендот, формиравме агенција за обезбедување на имот и лица, под името Group for Protection and Services- G4PS, ова е официјалната компанија која врши постојан стручен надзор и обезбедување на имотот на компаниите во групата.

Вработените во агенцијата за обезбедување се професионално обучени и оспособени за решавање и справување со најсофистицираните облици на загрозување лица и имоти. Специјално обучените тимови користат најсовремена опрема, постојано следејќи го развојот на технологијата и применувајќи продукти на технолошкиот развој. Преку постојан процес на обука се изучуваат и методите за дејствување врз потенцијалните жаришта на загрозување.

КОНТАКТ

ул. ТОШО АРСОВ бр.36 Штип

E-mail: g4ps@ezimit.mk

Илија Бошков

Моб: 078316874

Name*

Email *

Subject

Message